Fri frakt (hemleverans 99 kr) Förlängt öppet köp till 31 jan 2023

Integritetspolicy

Personuppgifter

Din personliga integritet är mycket viktig för oss och vi eftersträvar att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår intention att alltid följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vi vill med den här policyn hjälpa dig att förstå vilken information vi samlar in och hur denna kan komma att användas. I samband med köp eller lämnande av uppgifter så godkänner du policyn och samtycker till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvarig

Sleepo AB, 556857-0146 
Markvardsgatan 9 (besöksadress) 
SE-113 53 Stockholm, SVERIGE 

är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar uppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss på sleepo.se eller som vi samlar in genom exempelvis cookies för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund och för att kunna hantera dina köp.

Sleepo samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund: 

- Namn
- Telefonnummer
- E-postadress
- Betalningsuppgifter:
  Personnummer. Då du väljer att betala med faktura får du även ange ditt personnummer. Personnumret lagras inte av Sleepo utan sparas av vår samarbetspartner Klarna.
  Kontokortsnummer. Inga kortuppgifter lagras hos Sleepo utan sparas av vår samarbetspartner Klarna

- IP-adress och information om din användning av sleepo.se
- Leveransmottagarens uppgifter:
  Namn
  Adress
  Telefonnummer 

Användning:

Uppgifterna kan utöver ovanstående även användas för statistikändamål, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för identifikation. De kan även komma att användas för utskick per sms, e-post och post samt, om du inte invänt mot detta, för marknadsföring och information via telefon. Om du vill avbryta marknadsföring mot dig som kund kan du kontakta oss på Kundservice.

Lämnade och insamlade uppgifterna kan komma att användas för att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra vår sajt. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser inkluderar behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag och tredjepartsleverantörer i egenskap av analysunderlag. Uppgifter kan samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Vi kan komma att behandla ditt personnummer i samband med köp i kreditupplysningssyfte på uppdrag av betalnings- och kreditföretag. 

Med största försiktighet kan uppgifterna komma att samköras med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter kan överföras till, och behandlas av samarbetspartners i tidigare nämnda syften i linje med gällande lagar och regler. Vidare kan personuppgifterna även komma att delas eller samköras med myndigheter och våra samarbetspartners för exempelvis leverans, kreditupplysningar och betalningar. 

Försäljning av bolag

Vid en eventuell försäljning av Sleepo eller vid samgående med annan organisation kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och även lämnas vidare till bolaget nya ägare

Google

Sleepo använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Skydd av personuppgifter

Vi har säkerhetsrutiner och tekniska skydd för att ha personuppgifterna i säkert förvar. Tillgången till personuppgifter är begränsad och de anställda måste identifieras för att komma åt de uppgifter de behöver.

Sleepo använder sig bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) för säker överföring av data via nätverk och Internet. Du behöver kontrollera att inte SSL är avstängt i inställningarna för den webbläsar du använder.

Tid

Om du lagt en order på Sleepo, och därmed samtyckt till att vara registrerad hos oss, sparar vi dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig. Personuppgifter vi får eller samlar utan att du registrerat dig sparar vi så länge det är enligt lag är nödvändigt eller så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra samt samarbetspartners åtaganden till dig, såsom exempelvis för leveranser och garantier.

Uppgifterna sparas oavsett inte längre än gällande personuppgiftslagstiftning tillåter.    

Dina personuppgifter

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig gratis en gång per kalenderår. För att få det behöver du göra en skriftlig begäran till oss. Enligt PUL ska du skicka in den underskriven per post. Den kan inte skickas per e-post. Adressen till Sleepo hittar du på sleepo.se.

Det är viktigt för oss att vi har korrekta och aktuella personuppgifter. Kontakta oss om vi behöver göra ändringar. Du kan, och har rätt, att när som helst begära att dina personuppgifter rättas, raderas eller blockeras..

Du kan, och har rätt, att när som helst återkalla godkännandet av behandling av dina personuppgifter. Du kan begränsa återkallandet till endast en del av behandlingen, till exempel behandling som rör direktmarknadsföring.

Begränsning

Vår webbplats länkar till webbplatser som inte står under Sleepos ägande eller kontroll. Vår integritetspolicy gäller enbart Sleepos webbplatser och endast på dessa tar vi ansvar. Om du lämnar Sleepos webbplatser för en annan webbplats bör du läsa den webbplatsens motsvarande policy.

Förändringar av intergitetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy när som helst i och i den utsträckning vi anser nödvändiga för att uppfylla nya lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda störningar. Ändringar av policyn publiceras på webbplatsen.

Cookies

Här hittar du mer information kring vår Cookie-policy

*Villkoren uppdaterades senast 22–05-2018

Du har tidigare tittat på

Alltid på Sleepo!

Fri frakt (hemleverans 99 kr)
Sleepo erbjuder fri frakt (hemleverans 99 kr)
Förlängt öppet köp till 31 jan 2023
Sleepo erbjuder förlängt öppet köp till 31 jan 2023