• Fri frakt på allt i hela Sverige
  • Öppet köp i 14 dagar

Investor relations

Investor relations

Välkommen till Sleepo's investerarsidor. Här presenteras information som kan vara av intresse för Bolagets aktieägare, analytiker och andra intressenter.Fullmaktsformulär för årsstämma 3 oktober 2018

Pressmeddelanden

2020-09-01

Sleepo AB avslutar tjänst om likviditetsgaranti

Sleepo AB upphör, till följd av BHG:s offentliga uppköpserbjudande, med den likviditetsgaranti som levererats av Sedermera Fondkommission.

2020-08-27

Sleepo ansöker om avnotering och kommer att kalla till extra bolagsstämma

Det offentliga uppköpserbjudandet från BHG Group AB (publ) (”BHG Group”) genom sitt helägda dotterbolag Inredhemma Sverige AB (”Inredhemma”) avseende Sleepo AB (publ) (”Sleepo”) förklarades ovillkorat idag den 27 augusti 2020.

2020-06-17

Valberedning 2020

I enlighet med beslut vid Sleepos årsstämma den 10 oktober 2019 har medlemmarna i valberedningen inför årsstämman 2020 utsetts.

2019-12-04

Sleepo slår rekord under Black Friday-veckan

Sleepo, en av Sveriges ledande online-aktörer inom möbler och inredning, ökade försäljningen under Black Friday-veckan med 80% jämfört med Black Friday-perioden under föregående år.

2019-11-07

Sleepo AB (publ) tidigarelägger kvartalsrapport

Sleepo tidigarelägger publicering av kvartalsrapporten för perioden 2019-09-01 – 2019-11-30

Läs mer
2019-10-09

Sleepo AB (publ) tidigarelägger kvartalsrapport

Sleepo tidigarelägger publicering av kvartalsrapporten för perioden 2019-06-01 – 2019-08-31. Rapporten kommer att offentliggöras den 9 oktober 2019. Tidigare kommunicerat datum för publicering var den 31 oktober 2019.

2019-06-18

Valberedning 2019

I enlighet med beslut vid Sleepos årsstämma den 3 oktober 2018 har medlemmarna i valberedningen inför årsstämman 2019 utsetts.

Läs mer
2019-02-25

Utfall i riktade nyemissioner i Sleepo AB

Vid extra bolagsstämma i Sleepo AB, org.nr 556857-0146 (”Sleepo” eller ”Bo-laget”), den 22 februari 2019, beslutades om tre riktade nyemissioner av ak-tier om totalt cirka 12 miljoner kronor (varav två kontantemissioner om to-talt cirka 10 miljoner kronor och en kvittningsemission om cirka 2 miljoner kronor). Teckningen har nu avslutats och samtliga nyemissioner blev full-tecknade.

Läs mer
2019-02-22

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sleepo AB

Sleepo AB, org.nr 556857-0146 (”Sleepo” eller ”Bolaget”) höll idag den 22 feb-ruari 2019 en extra bolagsstämma på sitt kontor i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid bolagsstämman. Besluten av-såg tre riktade nyemissioner av aktier om totalt cirka 12 miljoner kronor och de teckningsberättigade har genom avtal åtagit sig att teckna erbjudna aktier. Besluten i sin helhet framgår av kallelsen till stämman som hålls tillgänglig på Bolagets hemsida.

2019-02-06

Sleepo AB avser genomföra nyemissioner om totalt cirka 12 miljoner kronor

Styrelsen i Sleepo AB, org.nr 556857-0146 (”Sleepo” eller ”Bolaget”), har idag beslutat att utfärda kallelse till extra bolagsstämma med förslag till beslut om tre riktade nyemissioner av aktier om totalt cirka 12 miljoner kronor...

Läs mer
2019-01-30

Sleepo AB: Förtydligande rörande pressmeddelande från 2018-10-26

Med anledning av det kapitaltillskott som tillfördes bolaget under oktober 2018 önskar Sleepo förtydliga informationen och villkoren kring kapitaltillskottet..

Läs mer
2018-12-20

Sleepo utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

Sleepo har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin påbörjas den 21 december 2018.

Läs mer
2018-10-26

Flera storägare och styreledamöter för Sleepo AB tillför bolaget ett kapitaltillskott om 2 Mkr via ett konvertibelt lån

Sleepo AB:s storägare och styrelseledamöter Fredrik Jung Abbou och Philip Nickolsten (genom Nickolsten Förvaltning AB) samt nytillsatte styrelseordförande Fredrik Palm (genom Brand plus Net AB) samt tidigare styrelseordförande Gunnar Lind genomför ett konvertibelt lån till bolaget. Det konvertibla lånet uppgår till 500 000 kr per ägare och som totalt uppgår till 2 Mkr.

Läs mer
2018-08-27

Sleepos exklusiva kollektion lanseras framgångsrikt i samband med influencer-event

Fredagen den 24 augusti 2018 lanserade Sleepo en exklusiv kollektion i samarbete med Lovisa Alcén, en av Sveriges ledande influencers inom inredning. Kollektionen presenterades för ett flertal speciellt inbjudna influencers under ett event.

Läs mer
2018-08-13

Ledande influencer lanserar egen inredningskollektion på Sleepo

Lovisa Alcén - en av Sveriges mest inflytelserika influencers inom inredning har designat en egen kollektion som kommer exklusivt att finnas till försäljning på Sleepo.se. Kollektionen består av 10 trendsäkra produkter inom möbler, belysning och inredning..

Läs mer
2018-04-12

Sleepo rekryterar Retail Director från Svenskt Tenn

Ledningen för Sleepo har tillsatt Anna Jansson till rollen som Customer Experience Manager på Sleepo och där uppdraget består av att ansvara, vårda och vidareutveckla relationen till företagets kunder.

Läs mer
2018-02-27

Sleepo återbetalar lån till styrelseordförande

Sleepo meddelar idag att bolaget har återbetalat lånet om 1 Mkr till styrelseordförande Gunnar Lind. Lånet upptogs den 7 juni 2017 med villkoret om en marknadsmässig ränta till 6%. I och med återbetalningen har bolaget inga räntebärande skulder.

Läs mer
2018-02-23

FLAGGNINGSMEDDELANDE 2018-02-23

Sleepo AB (Publ) har informerats om att aktieägaren Pop Invest AB har utökat sitt aktieinnehav i bolaget med 100 000 aktier och där aktieinnehavet nu uppgår till 700 000 aktier.

Läs mer
2018-02-09

Sleepo lanserar samarbete med Lexington

Sleepo har lanserat samarbete med Lexington som är ett välkänt och väletablerat varumärke inom hemtextil och relaterade produkter för kök, sovrum och badrum.

Läs mer
2018-01-08

Sleepo lanserar samarbete med Jensen – ett av Nordens ledande sängvarumärken

Sleepo har lanserat samarbete med Jensen som är ett av Nordens ledande sängvarumärken. Jensen ingår i Hilding Anders koncernen som är Europa och Asiens största tillverkare av sängar och madrasser.

Läs mer
2017-12-07

Sleepo gör rekordmånad i november med en Black Friday som ökade med 159%

Förväntningarna var enorma inför årets Black Friday, en av årets viktigaste handelsperioder, och som Sleepo planerat för sedan en lång tid tillbaka. Förväntningarna och förberedelserna gick inte förgäves – under Sleepos Black Friday erbjudande som varade mellan onsdagen och söndagen 22–26 november ökade orderantalet med 159% jämfört med motsvarande period föregående år och försäljningen under samma period ökade med 138%.

Läs mer
2017-11-28

Sleepo genomför en riktad nyemission om 629 300 aktier

Sleepo AB (publ) ("Sleepo" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 4 oktober 2017, beslutat om en riktad kontant nyemission om 629 300 aktier till en teckningskurs om 4,70 kronor per aktie vilket tillför Bolaget totalt 2 957 710 kronor

Läs mer
2017-11-21

Sleepo utökar sitt sortiment med nio nya varumärken

Sleepo har utökat sitt sortiment med nio trendsäkra varumärken; Skruf Glasbruk, Isadeco, Tekla Bedlinen, Tell me more, Adamsbro, Cottonmade, H Skjalm P, Lyngby Porcelain och Kay Bojesen.

Läs mer
2017-11-13

Sleepo inleder samarbete med 26 st. Social Media Influencers

Sleepo har inlett samarbeten med 26 st. Influencers på Social Media och som kommer att sträcka sig över en sexmånadersperiod. Sleepo kommer via dessa samarbeten att varje månad nå ut till över 1,5 miljoner inredningsintresserade människor med målet att driva varumärkeskännedom, produktefterfrågan och att attrahera nya kunder till Sleepo.

Läs mer
2017-09-05

Kallelse till årsstämma.

Aktieägarna i Sleepo AB, 556857-0146, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 oktober 2017 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Markvardsgatan 9 i Stockholm 

Läs mer
2016-09-02

Förändringar i Sleepos ledning

Sleepo AB (Publ) meddelar idag att bolagets ekonomichef Helena Sangwill går på föräldraledighet och i samband med detta väljer att avsluta sin anställning. Tommy Lundvall på ekonomiavdelningen har utsetts till tillförordnad ekonomichef.
Läs mer

2016-08-24

Kallelse till årsstämma.

Aktieägarna i Sleepo AB, 556857-0146, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 september 2016 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Markvardsgatan 9 i Stockholm 
Läs mer

2016-04-28

Sleepo stärker sin it-plattform genom att inleda samarbete med ehandelskonsulterna Vaimo

Investeringar i it är en uttalad del i Sleepos tillväxtstrategi. Det är inom it-området Sleepo nu stärker sin plattform genom samarbetet med Vaimo. Vaimo tar ett helhetsansvar för driften och vidareutvecklingen av Sleepos e-handelsbutik. 
Läs mer

2016-04-01

Sleepo förstärker organisationen med rekryteringar inom inköp, logistik och marknad 

Investeringar i organisationen är en uttalad del i Sleepos tillväxtstrategi. Det är inom områden logistik, inköp, marknadsföring och försäljning som Sleepo nu förstärker sin organisation med tre nyckelpersoner.
Läs mer

2016-02-29

Valberedning 2016

I enlighet med beslut vid Sleepos årsstämma den 19 oktober 2015 har medlemmarna i valberedningen inför årsstämman 2016 utsetts
Läs mer

2015-12-17

Noteringsemissionen tecknades till över 200 procent

Emissionen om cirka 8 MSEK tecknades av cirka 750 tecknare till cirka 17 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad på 213%.
Läs mer

2015-11-24

VD-presentation av Sleepo vid Aktiespararnas Aktiedag i Göteborg

Sleepos VD, Philip Nickolsten, presenterade bolaget vid Aktiespararnas Aktiedag i Göteborg den 23 november 2015. Presentationen följdes av en moderatorledd frågestund.
Läs mer

2015-10-19

Idag inleds Teckningstiden i Sleepo AB (publ):s noteringsemission av högst 1 230 000 aktier

Vid fulltecknad emission tillförs Sleepo 7 995 000 kronor, före emissionskostnader. Sleepo har erhållit garantiåtaganden avseende teckning av aktier för 4 800 000 kronor, motsvarande 60 procent av emissionsbeloppet.
Läs mer

2015-10-18

AktieTorget har godkänt Sleepo AB (publ) för notering

Första handelsdag i Bolagets aktie är beräknad till den 25 januari 2016.
Läs mer

Presskontakt

Philip Nickolsten, VD Sleepo AB (publ)

Philip Nickolsten, VD Sleepo AB (publ)
Telefon: 070-543 53 60

E-post
[email protected]

Besök oss
Markvardsgatan 9, Stockholm